E-mail

Hírek


A közép-dunántúli régió egy elektronikai vállalatánál sikere­sen befejeződött egy komplex termelékenységfejlesztési pro­jektünk. Ennek keretén belül - a vállalati kollégák és együtt­működési partnerünk, a Lichtenberg Hatékonyság­növelő Kft. munkatársainak közremű­ködésével - áttekintésre és fejlesztésre került a szervezeti felépítés és a vállalati stratégia, leraktuk egy Balanced Scorecard alapjait, sikeresen alkalmaztuk a lean elveket alapvetően rendelésre gyártó rendszerben, innovatív össze­szerelő cellákat alakítottunk ki, jelentősen csökkentettük a belső selejtet, és a vállalat­irányítási rendszer is módosításra került - hogy csak a projekt néhány fontos területét emeljük ki.


Harvard Business Review

Web oldalunk tovább­fejlesztése­képpen a további hetekben a gazdagabb tartalommal való feltöltés folytatódik, elsősorban a TPM, a termelé­kenység és a menedzs­ment témakörökben. Ezen felül megjelentetjük a Harvard Business Review-ban megjelent cikkünk szerkesztett változatát is.

 

Két nagysikerű könyv szól a Toyota 14 alapelvéről és ezek alkalmazása tapasztalatairól Japánon kívül.

Részletek »

Olyan vállalatok számára, amelyek új lendületet szeretnének kapni a lean alapú fejlődés terén, lean motivációs és helyzetfelmérési szolgáltatásunkat kedvezményes feltételekkel kínáljuk.

Részletek »

 

A lean, kaizen és TPM egymáshoz kapcsolódó módszertanok, melyek alapos megismerése és szisztematikus bevezetése rendkívüli mértékben növelheti vállalkozása versenyképességét nem csak a termelő, hanem a szolgáltató szektorban is.

Sok jel mutat arra, hogy hazánkban tartósan recesszió közeli helyzetre kell berendezkedni.

Bár több olyan vállalattal találkoztunk a közelmúltban, amelyek alig győzik teljesíteni megrendeléseiket (részben szerencsés piaci helyzetük, részben az időben megtett termelékenység növelő módszerbevezetések következtében), a többségre nem ez a jellemző. Pozitívan fogalmazva: a legtöbb vállalatban még jelentős tartalékok vannak mind a termelékenység, mind az emberi erőforrások fejlesztése terén. Ezzel sajnos potenciális megrendelőik is tisztában vannak, s ezért igen gyakran külföldről választják ki beszállítóikat (mivel Magyarországon nem találnak az igényeiknek megfelelőket).

Az általunk - közel két évtizedes tapasztalattal - kínált módszerek mind konjunktúra, mind recesszió esetén jó szolgálatot tesznek a vállalatoknak piaci pozíciójuk erősítése, versenyképességük fokozása és nyereségük növelése terén.

A lean és kaizen filozófia, módszertanok népszerűsége töretlen (bár találkoztunk olyan vállalatokkal, ahol a szakszerűtlen bevezetés nem hozta a jogosan az elvárható eredményeket). A Teljeskörű hatékony karbantartás (TPM) szerepe viszont még az előbb említett két módszertanhoz képest is felértékelődött. Egyrészt a kényszerűen alacsony karbantartási létszám mellett is biztosítani kell - az öregedő - géppark működőképességét. Másrészt az OEE alapú sor- és géphatékonyság fejlesztés segítségével - szakavatott kezekben - gyors javulás érhető el a termelékenységben: nő az egységnyi időre eső kibocsátás, a rövidülő átállási időkkel rugalmasabb és hatékonyabb lesz a vevők kiszolgálása és a termékminőség is javul (számos más, pénzben is jól mérhető költségcsökkenéshez vezető eredmény mellett).